Worden honden de dupe? (3)

Honden brengen de mensen dichter bij elkaar
Honden brengen de mensen dichter bij elkaar

De laatste twee jaar zijn er al enkele gebieden bijgekomen die verboden zijn voor honden. Sinds vorige maand is ook het gebied rechts achter de ophaalbrug langs de Bosbaan, de z.g. Waterentree, verboden voor viervoeters. Als het aan de samenstellers van het Bosplan ligt, komen daar nog veel meer gebieden bij. Citaat uit het plan: ‘Het Bos loopt steeds meer tegen de grenzen van het huidige hondenlosloopbeleid aan. Daarom gaan we een nieuwe hondenzonering instellen met als uitgangspunt een groter gebied met aanlijnplicht. Er zal nog maar één aaneengesloten deel zijn waar honden los mogen lopen. Ter compensatie maken we op bepaalde plekken natuurlijke hondenspeelplaatsen en hondenstranden.’
Bewoners in de regio met een hond hebben die hond omdat ze die kunnen uitlaten in het Bos. Voor honden is het hun finest hour en voor de baasjes is de sociale cohesie belangrijk. Door ze de beperking op te leggen van maar één aangesloten gebied zal een grote concentratie van honden ontstaan in dat ene gebied. Met als gevolg irritatie en rebellie. De kans bestaat dat vele hondenbezitters de nieuwe regel zullen negeren en daar gaan lopen waar ze gewend zijn. Zo zijn Amsterdammers (en misschien in mindere mate Amstelveners). En dan zullen er nog meer beperkingen volgen. Spreiding, zoals nu het geval is, zorgt voor relatief minder drukte. Er zullen alleen maar verliezers zijn als het plan wordt doorgevoerd.
Zie ook het volgende bericht.