Werk aan de winkel

Ook de brug bij de roeigebouwen richting de Nieuwe Meer wordt gerenoveerd

De gemeente Amsterdam had nauwelijks besloten om het Amsterdamse Bos een
financiële injectie te geven om het achterstallige onderhoud aan te pakken of
het gonst al van de werkzaamheden in het Bos. Liefst zeven grote bruggen
worden gerenoveerd. Als je niet weet wèlke bruggen kun je voor een verrassing
komen te staan en moet je zo een half uur omlopen. Dan zijn er de jaarlijkse z.g.
dunningen, waarbij bomen het moeten ontgelden om plaats te maken voor meer
groeiruimte en licht voor de bomen ernaast. De dunningen duren tot eind
februari. Ook zijn zieke essen verwijderd. Waternet werkt aan de
drinkwaterleidingen, er wordt gebaggerd in de wateren en een voetpad bij het
Bostheater is opgeknapt. Werk aan de beide kinderbaden volgt volgend jaar (het
Klein Kinderbad) en in 2023 (het Groot Kinderbad).
Bijna alles wat de mens heeft uitgevonden maakt lawaai en dat is ook in het Bos
te merken. Omdat er minder ruis is dan in de stad valt de herrie des te meer op
en is over een grote afstand te horen. Maar niet getreurd, er wordt gewerkt om
het allemaal mooier te maken en vanaf het voorjaar hebben we er allemaal
plezier van.