Welke bomen?

Lindebomen in de winter
Lindebomen in de winter

Waterbeheer is van het grootste belang voor de ontwikkeling en bestendiging van een goede bosbodem, zeker in een vochtig polderland dat vier meter onder de zeespiegel ligt. Om de grondwaterstand minimaal een meter onder de oppervlakte te houden, is er voor 300 kilometer aan draineerbuizen aangelegd. De interactie tussen wortels, bodem, bodemvocht en boomgroei dient voortdurend nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Het grondwaterpeil fluctueert, maar wordt altijd binnen de marges van de oppervlaktewaterstand van het N.A.P. gehouden.