Wat te doen met de Radartoren?

Hoe zal de Radartoren eruit gaan zien?
Hoe zal de Radartoren eruit gaan zien?

De gemeente Amstelveen heeft een Cultuuragenda 2020-2024 gepresenteerd. De ambitie is meer cultuur en meer kunst. Ook het gebouw met de Radartoren – in het zuidelijke deel van het Amsterdamse Bos – wordt in de agenda genoemd. Gedacht wordt aan het ombouwen tot een regionale culturele hotspot, met een kleinschalig hotel, duurzame horeca, tijdelijke woon- en werkplekken voor kunstenaars of een uitvalplaats voor festivals. Het zijn ‘voorzichtige plannen’, zo wordt vermeld. Momenteel is het pand, dat geen ramen heeft, tijdelijk in gebruik door een kunstenaar. Twee jaar geleden raakte de Radartoren buiten dienst. De bomen in het Bos werden te hoog en Schiphol heeft er een nieuwe toren voor in de plaats gekregen bij de Polderbaan.