Vogels

Watervogels komen niet tekort
Watervogels komen niet tekort

Vogels zijn de aristocraten van elk bos en een graadmeter voor de stand van de natuur. Gaat het slecht met een soort dan is er iets mis met haar leefomgeving en dus met de kwaliteit van onze leefomgeving.

In het Bos zijn vogels overal in diverse pluimage aanwezig, Watervogels, moerasvogels, broedvogels, weidevogels, rietvogels, zangvogels, roofvogels, uilen, duiven, kraaien, er is een enorme populatie die het Bos als verblijfplaats heeft gekozen. Ze hebben hun biotoop voor het uitkiezen, met een voorkeur voor Polder Meerzicht (tureluur, grutto, kievit), de oeverlanden van de Nieuwe Meer (kleine karekiet, rietgors, snor, rietzanger, blauwborst), de Amstelveense Poel (ijsvogel, reiger) en in mindere mate het Vogeleiland. Twee keer per jaar is er de migratie.

Ongekend mooi zijn de waaiers die sommige soorten vormen als ze in grote vluchten gaan trekken of terugkomen van een ander klimaat. Regelmatig komen vogelwerkgroepen, ornithologen en hobby vogelaars in het Bos om waar te nemen, gewapend met een verrekijker.