Subsidie voor het Bostheater

Duurzame bewegwijzering bij het Bostheater
Duurzame bewegwijzering bij het Bostheater

De gemeenteraad van Amstelveen doneert 75.000 euro aan het Bostheater, te verdelen over drie jaar tot en met 2021. Het plan werd ingediend door de politieke partij Actief voor Amstelveen bij monde van Jacqueline Höcker. ‘Wij zijn van mening dat kunst en cultuur een wezenlijk onderdeel is van een samenleving en zeker binnen Amstelveen een prominente plaats moet hebben.’ Het Bostheater heeft een vol, gevarieerd en laagdrempelig aanbod voor jong en oud. Daarnaast heeft het een BosLab voor het ontwikkelen van talent en heeft het stageplekken voor mensen met een beperking. Naast drie vaste medewerkers wordt het vooral gerund door vrijwilligers.
Directeur van het Bostheater Ingejan Ligthart Schenk: ‘Dit jaar bestaan we 35 jaar. We zien veel kansen voor de toekomst, een goede samenwerking met de gemeente is hierin van essentieel belang. De erkenning van het Bostheater als culturele hotspot door Amstelveen betekent veel voor ons.’
Het toneelstuk ‘De drie musketiers’ dat momenteel door theatergroep De Warme Winkel wordt opgevoerd, heeft in de media veel lovende reacties ontvangen.