Stadsbos van de Toekomst

'Groene ambities voor de toekomst'
‘Groene ambities voor de toekomst’

De gemeenten Amsterdam en Amstelveen ontwerpen een nieuw Bosplan. Uit de tekst van de gemeente: ‘Het aantal inwoners in de gemeenten rondom het Amsterdamse Bos groeit gestaag. De behoefte aan recreatie in het groen vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat wat het Bos te bieden heeft aansluit op de wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers en om de groene ambities voor de toekomst te verwezenlijken, werkt de Bosorganisatie aan een nieuw Bosplan: Stadsbos van de Toekomst. Het plan zorgt voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en vrijetijdsbesteding, mét ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.’
Het Bosplan wordt participatief vastgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met experts en belanghebbenden en er zijn wandelingen gepland met de boswachter in casu rondetafelgesprekken. Er is een enquête opgesteld die digitaal in 3-4 minuten is in te vullen. Zo kan iedereen meedenken over het plan en reageren op de stellingen. Ook u en ook via advertenties op Facebook. De link naar de enquête treft u hier.