Ringslangen

Ringslang
Ringslang

De ringslang is er een goed voorbeeld van hoe mensen een dier kunnen helpen overleven. De oevers van de Amstelveense Poel zijn een ideaal gebied voor ringslangen, maar niet zonder gevaar. Veel watergangen bieden nauwelijks dekking en in een groot deel wordt de vegetatie tot aan de waterkant gemaaid. De slangen zijn zo een gemakkelijke prooi voor reigers en buizerds. Om langs de Poel te kunnen voortleven moeten er dus veel nakomelingen komen. Het idee ontstond om broeihopen op te werpen. Deze zijn samengesteld uit één derde dood boomblad, één derde paardenmest met stro en één derde gekneusde takken en een paar dikke takken. Zo ontstonden kraamkamers voor ringslangen. Resultaat: de laatste tien jaar zijn er 10.000 slangen geboren. De ringslang is een reptiel en wordt ongeveer één meter lang. Hij is ongevaarlijk.