​ Privacy- en cookiebeleid

Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos  (hierna: “Stichting VAB”) verwerkt van gebruikers van diensten van Stichting VAB en bezoekers aan haar website op vriendenamsterdamsebos.nl.
Indien u persoonsgegevens aan Stichting VAB verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy- en cookiebeleid te verwerken.
Wij adviseren u om deze verklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Stichting VAB ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze plaats laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Tevens willen wij u informeren over wat wij met persoonsgegevens doen en waar u toestemming voor kunt verlenen.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van Stichting VAB. Stichting VAB is niet verantwoordelijk is voor het privacy- en cookiebeleid van sites en bronnen van derden die op haar site worden vermeld.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website en diensten van Stichting VAB. Ook wanneer u offline gegevens deelt met Stichting VAB, gaat u akkoord met dit privacy- en cookiebeleid.

Stichting VAB respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Als u niet met dit privacy- en cookiebeleid akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u het gebruik van onze diensten, waaronder het bezoek aan onze website te staken en reeds verleende toestemmingen te heroverwegen. Denk er in dat geval ook aan dat het u ook dan vrij staat om eventueel nog aanwezige cookies te verwijderen, in het geval u deze geaccepteerd hebt.

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos is gevestigd aan Sloterkade 21, 1058 HE te Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41200886 en per e-mail te bereiken op info@vriendenamsterdamsebos.nl

2. Welke gegevens verwerkt Stichting VAB en voor welk doel

2.1 Persoonsgegevens en gegevens
In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe Stichting VAB omgaat met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van onze website en bij gebruikmaking van onze diensten (online & offline). De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die u als persoon identificeren. Wij vragen u op deze website op vriendenamsterdamsebos.nl niet om gevoelige informatie, zoals geloofsovertuiging of burgerservicenummer en wij slaan deze ook niet op. Gegevens die geen persoonsgegevens zijn mag Stichting VAB vrij verzamelen en verwerken, maar wij behandelen deze met gepaste zorg. Alle persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze site verwerken:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier en/of het aanmeldingsformulier om vriend/vriendin te worden van onze Stichting vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Onder deze gegevens behoren:

– Naam
– Adres
– Woonplaats
– E-mailadres

2.2 Stichting VAB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de functie en de werking van de eigen website op https://vriendenamsterdamsebos.nl en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op haar site.
– Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website.
– Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website. Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau) en om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type gebruiken we om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan onze website aan te kunnen bieden.

Ip-adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie; De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

De via e-mail en door derden verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Persoonlijke informatie en persoonsgegevens verstuurd middels het contactformulier en het aanmeldingsformulier blijven vertrouwelijk. Stichting VAB  verstrekt informatie als naam, adres, woonplaats, e-mailadres nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Naam, adres, woonplaats en e-mailadres worden door ons gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek en/of om onze jaarlijkse kalender toe te sturen. We zullen die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Er is bij Stichting VAB geen sprake van besluiten via geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting VAB) tussen zit.

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vriendenamsterdamsebos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Communicatie
Deze website heeft een contactformulier en een offerte-aanvraagformulier. Contact is ook mogelijk via het versturen van een e-mail. Wanneer u e-mail of andere berichten naar Stichting VAB verzendt, is het mogelijk dat Stichting VAB die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Stichting VAB zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken. Stichting VAB heeft ook een aanmeldingsformulier om vriend of vriendin te worden van onze Stichting op haar website. De verstuurde gegevens zullen door Stichting VAB vertrouwelijk worden behandeld. De (e-mail)adressen worden alleen voor het versturen van de jaarkalenders gebruikt en om contact te kunnen onderhouden betreffende de aanmelding indien dat nodig mocht zijn. Stichting VAB gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden opgeslagen onder een beveiligde https-verbinding op een beveiligde server van een derde partij, te weten Reviced Cloud Services. Stichting VAB zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken.

2.4 Social media
Op deze site van Stichting VAB staat een verwijzing naar Twitter en de twitterpagina van Stichting VAB. Dit doet Stichting VAB om specifieke content van haar website te delen via Twitter en vice versa om de bezoekers aan deze website optimaal te kunnen informeren met actuele informatie.
Lees de privacyverklaringen van Twitter om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Stichting VAB gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid tenzij Stichting VAB van tevoren je toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag stelt aan Stichting VAB.

3. Bewaartermijn

Stichting VAB bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door Stichting VAB verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor Stichting VAB verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

4. Beveiligingsmaatregelen

Op de website van Stichting VAB kunt u veilig navigeren omdat gebruik gemaakt wordt van de Secure Socket Layer. Te herkennen aan een groen slotje met ‘https’ in de adresregel.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

4.1 Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting VAB verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting VAB gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

4.3 Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies deze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u niet wilt dat u herkend wordt/getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.
Via de website 
Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Tip:
De site van de consumentenbond geeft u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

4.4  Links naar websites

Op deze website van Stichting VAB staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als Stichting VAB denkt dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Stichting VAB heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting VAB en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vriendenamsterdamsebos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting VAB zal uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact
Stichting VAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met Stichting VAB. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vriendenamsterdamsebos.nl

6 Veranderingen

Deze privacy & cookie verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy & cookie verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy & cookie verklaring te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.