Parkeren voorlopig vrijgegeven

Gratis of betaald parkeren? Het laatste woord is nog niet gezegd.

De proef met betaald parkeren op de parkeerplaats bij de hoofdentree
(uitgezonderd de weekends) is per 1 september volgens plan opgeheven. De
eerste drie uur parkeren zijn voorlopig weer gratis. Eind dit jaar neemt de
gemeente een definitieve beslissing. Volgens de gemeente wordt dan ook
bekeken of een vergoeding voor autogebruik op andere parkeerplaatsen in het
Bos kan worden ingevoerd.
Er is een structureel tekort aan geld voor beheer en onderhoud in het Bos, aldus
de gemeente. Het Bos onderzoekt diverse mogelijkheden om de inkomsten te
vergroten zoals meer opbrengsten uit evenementen en grotere bedragen aan het
Bos door samenwerkingspartners.
De zin ‘In andere natuur- en recreatiegebieden is het al jarenlang de gewoonte
om hiervoor een vergoeding te vragen’ belooft niet veel goeds. Vele enthousiaste
bezoekers zouden gedupeerd worden en alles is al zo duur.