Op weg naar 100 jaar Bos (1)

Ruim 7 hectare paden verdwijnt ten gunste van de natuur
Ruim 7 hectare paden verdwijnt ten gunste van de natuur

In oktober werd het nieuwe Bosplan gelanceerd. Uit het persbericht van toen: ‘Door het groeiende aantal inwoners in de gemeenten rondom het Amsterdamse Bos en de behoefte aan recreatie in het groen wordt de druk op het Bos vergroot. Om te zorgen dat wat het Bos te bieden heeft aansluit op de wensen en behoeften en om de groene ambities voor de toekomst te verwezenlijken, werkt de Bosorganisatie aan een nieuw Bosplan: het Stadsbos voor de Toekomst. Het plan zorgt voor een toekomstbestendig evenwicht tussen natuur en vrijetijdsbesteding, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.’

Ook betaald parkeren behoort tot de plannen
Ook betaald parkeren behoort tot de plannen

Na gesprekken met belanghebbenden en derden is het plan nu uitgewerkt tot een lijvig rapport van 72 pagina’s. Het voert te ver om hier uitvoerig op de voorstellen in te gaan, maar vier thema’s staan in het plan centraal: 1. Beschermen – o.a. het Bos wordt in 3 zones ingedeeld: een activiteiten-, rust- en natuurzone. 2. Benutten – o.a. 7,5 hectare aan paden verdwijnt ten gunste van de natuur. 3. Bereikbaarheid – o.a. autogebruik wordt ontmoedigd en sluipverkeer wordt geweerd. 4. Bekendheid – o.a. de identiteit van het Bos als natuurgebied wordt versterkt.
Het plan is in sommige opzichten nogal rigoureus. Via diverse kanalen hebben zich al vele Bosliefhebbers gemeld die het met een aantal voorstellen niet eens zijn. Het Bosplan is als download beschikbaar via de homepage van amsterdamsebos.nl. bij het bericht ‘Bosplan 2020-2030 ter inzage.’