Onkruid bestaat niet

Mooier dan schoonheid is het verval van schoonheid. Zo ook bij de bladeren van zuring.

In het Amsterdamse Bos zie je ze soms ook: mensen die zich irriteren aan onkruid en het weghalen. Maar bestaat onkruid eigenlijk wel? Met de camera in de aanslag stonden we gebogen tussen hoog gras toen een passant stopte en vroeg wat we aan het fotograferen waren. ‘Zuring,’ was het antwoord. ‘Die verkleuren zo mooi in de zomer. Ik begrijp dan ook niet waarom mensen zoiets moois onkruid kunnen noemen.’ De man bleek een natuurkenner. ‘Dat heeft te maken met de manier van groeien, het woekert,’ zei hij. ‘Maar het is geen waardeoordeel. Als iets in de natuur voor mensen onkruid is, is het voor alle andere wezens gewoon kruid.’ Bedoelde hij met wezens de andere flora eromheen en ook dieren misschien, insecten? ‘Alles wat leeft, mensen uitgezonderd.’

Wijs geworden fotografeerden we verder.