Nog even geduld met het Bosplan

Dit is waarschijnlijk een van de paden die zal verdwijnen. Op het bord achterop het voertuig staat 'Misschien'.
Dit is waarschijnlijk een van de paden die zal verdwijnen. Op het bord achterop het voertuig staat ‘Misschien’.

Er is een tussenstand in de ontwikkeling van het Bosplan 2020-2030. De tweede helft is nu begonnen. Afgelopen zomer werd het gezamenlijke plan van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen gepresenteerd. Daarop kwamen veel reacties. Twee petities en 557 inspraakreacties zijn verwerkt in de z.g. Nota van Beantwoording, een lijvig rapport van 45 pagina’s. Hangijzers zijn o.a. het hondenbeleid, de toegenomen drukte en betaald parkeren. Wat wel al zo goed als vaststaat, is het offeren van 13 kilometer oude teerpaden, die volgens het plan overbodig zijn geworden en teruggegeven worden aan de natuur. In de meeste gevallen gaat het om parallel aan elkaar lopende paden. Hierdoor ontstaan grotere bosvakken, waardoor de flora en fauna meer kansen krijgt en minder worden verstoord. Het gaat om zo’n 5 procent van alle paden in het Bos.

Verder worden de zoneringen beter toegelicht alsook de huisregels. Het Bosplan en de Nota van Beantwoording zijn aangeboden aan beide gemeenteraden. Als laatste komt de raadscommissie Wonen en Bouwen eraan te pas en daarna wordt het verder en definitief besproken. De insteek van alles is dat het Bos een natuurgebied moet blijven, waarvan de bezoekers kunnen genieten.