Nog even en het Bos is klaar

Asfalt in een bos.

Het was afgelopen jaar een drukte van jewelste met achterstallige
werkzaamheden in het Amsterdamse Bos, en nog is het niet voorbij. Kilometers
hekken versperden de weg naar je favoriete paden, werd er aan bruggen gewerkt
en werden watergangen uitgebaggerd. Veel hekken zijn inmiddels weggehaald,
maar aan het lange pad van De Boswinkel via het Klein Kinderbad tot aan de
lange lindelaan wordt nog steeds gewerkt. Ook de omgeving van het Bostheater
is nog onbereikbaar en rechts van de Bosbaan is de Gasunie nog bezig. Is dat
ook klaar dan in het Bos 15 jaar vrij van intensief onderhoud zoals nu heeft
plaatsgevonden.
Vrienden Amsterdamse Bos heeft geïnventariseerd wat wel al is opgeleverd. Dat
is even wennen en soms ook schrikken. Veel paden zijn verbreed en een aantal
paden is geofferd aan de natuur. Eerder al werden bestaande padden
geasfalteerd. Asfalt in een bos. Je zou er een racecircuit kunnen uitzetten voor e-
bikes. Van de romantiek van een bos is op sommige plekken niet veel meer over.
Wel zijn drie nieuwe attracties aan het Bos toegevoegd. Het Voedselbos
tegenover de Geitenboerderij is al in gevorderde staat en zal zeker iets
toevoegen. Rechts van de brug naar het Bloesempark is de boswachterswoning
gesloopt. Het terrein is nu ingericht met vijvers en paadjes en is inmiddels toegankelijk.
Heel leuk wordt het Beleefpad met natuurlijke obstakels voor kinderen, te beginnen
voorbij klimbos Fun Forest. Binnenkort wordt het vrijgegeven.