VRIENDEN VAN HET AMSTERDAMSE BOS

Vrienden van het Amsterdamse Bos Behoeden | Behouden

Logo Vrienden van het Amsterdamse Bos watermerkEen stadsbos met allure

Het Amsterdamse Bos is er voor gepaste recreatie en voor de natuur om te gedijen: een groei- en bloeiplaats voor talloze bomen, planten en bloemen. Al deze vertegenwoordigers van de flora hebben, meestal per soort, hun plekken van voorkeur, ofwel een biotoop, een plaats waar ze geheel in hun omgeving zijn ingepast. Ze zijn, per soort verschillend, afhankelijk van bodemgesteldheid, licht, schaduw en vocht. De flora komt pas echt tot leven als je met een boswachter meegaat op excursie. ‘Alles wat je kunt verzinnen komt voor in de natuur,’ vatte een het samen na een rondleiding. ‘Kiemen-ontkiemen, dàt is de cyclus. Maar daar zijn veel processen voor nodig. Daarom is de natuur non-stop aan het gisten.’
De Stichting Vrienden is er vooral om dat hele proces onverstoorbaar zijn gang te laten gaan. Ook al is het Amsterdamse Bos aangelegd, de natuur heeft er volop de kans gekregen.
De voornaamste kenmerken ervan op een rijtje. Excursies staan vermeld in Agenda.

 

Paddenstoelen te kust en te keur
Paddenstoelen te kust en te keur

Paddenstoelen

De grondsoort en de bomenvariatie in het Amsterdamse Bos lenen zich goed voor veel verschillende soorten paddenstoelen. Ooit zijn er 500 soorten vastgesteld, waarvan soms al 300 in bepaalde concentraties. Er is geen reden om aan te nemen dat het aantal is verminderd. In juli [...]

De flora gedijt overal in het Bos
De flora gedijt overal in het Bos

Flora

De algemeen bekende planten en bloemen komen verspreid voor in het hele Bos. In Polder Meerzicht staan veel planten uit het aloude veenweidelandschap, alsmede de pinksterbloem en andere typische weidebloemen. In een paar gebieden zijn ook bijzondere exemplaren te vinden, zoals op de oeverlanden langs [...]

Een lichtgroene deken in het voorjaar
Een lichtgroene deken in het voorjaar

De seizoenen

Wat bijna niet opvalt is dat alle bomen en struiken in de winter al vele knoppen dragen. De jonge bladeren brengen in de knoppen veilig en beschut de winter door. De vruchtbare humuslaag die is ontstaan uit het herfstafval wordt in de winter langzaam opgenomen. Begin [...]

Natuurbos in de winter
Natuurbos in de winter

Drie zones

In het oorspronkelijke Boschplan zijn de locaties van voorzieningen en beplantingen bewust gekozen om verschillende sferen te scheppen. Om in het bosbeheer de accenten nog eens te benadrukken, worden in het Bos drie zones onderscheiden: 1. het Parkbos – het gebied van de hockeyvelden tot [...]

Iedere winter zijn er z.g. gunningen
Iedere winter zijn er z.g. gunningen

Bomen kappen

Na verloop van jaren zouden bomen elkaar verdringen. Daarom vinden er periodiek zogenaamde dunningen plaats. Door het uitvoeren van dunningen kan het relatief jonge bos zich goed ontwikkelen tot een gezond en oud bos met grote bomen. Door sommige bomen te kappen krijgen de bomen ernaast [...]

Lindebomen in de winter
Lindebomen in de winter

Welke bomen?

Waterbeheer is van het grootste belang voor de ontwikkeling en bestendiging van een goede bosbodem, zeker in een vochtig polderland dat vier meter onder de zeespiegel ligt. Om de grondwaterstand minimaal een meter onder de oppervlakte te houden, is er voor 300 kilometer aan draineerbuizen [...]

420 Hectare aan bomen
420 Hectare aan bomen

Bomen

De bomen vertegenwoordigen maar liefst 420 hectare van het hele Bos. Een bos met zo veel bomen vormt een ingewikkelde leefgemeenschap, waarin alles wat er groeit zijn eigen plaats en functie heeft. Ze zijn er in alle soorten, maten en leeftijden. De oudste boom is een [...]