Meer zeggenschap voor Amstelveen?

De verwarring in beeld gebracht (compositie- Ruud Blok)
De verwarring in beeld gebracht (compositie – Ruud Blok)

Een tijdje geleden protesteerden omwonenden bij de gemeente Amstelveen tegen de parkeeroverlast en de muziek bij de hockeyvelden. ‘Dan moet u bij de gemeente Amsterdam zijn,’ zei Amstelveen. Waarop Amsterdam zei: ‘Dan moet u toch echt bij Amstelveen zijn.’ Het is een van die misverstanden. Het Amsterdamse Bos ligt voor 90% op Amstelveens grondgebied, maar is eigendom van de gemeente Amsterdam. Amstelveen geeft toestemming voor evenementen, Amsterdam zorgt en betaalt voor het beheer.

Het lijkt erop dat meer samenwerking tussen beide gemeenten is ingezet. Zo hebben ze al gezamenlijk de eerste versie van het nieuwe Bosplan gecomponeerd en kwamen tijdens een raadsvergadering van Amstelveen nieuwe voorstellen aan de orde. Raadslid Janneke Leegstra kwam met het idee om het eigendom van het Bos in tweeën te splitsen met beide gemeenten ieder verantwoordelijk voor hun eigen deel, bijvoorbeeld met de snelweg A9 als grens. Ook werd een uitbreiding van het Bos geopperd. Amstelveen wil graag het Bostheater financieel steunen, maar alleen als Amsterdam meedoet. Het leeft in ieder geval om meer samen te werken, maar of er voor de raadsverkiezingen van volgend jaar al spijkers met koppen worden geslagen?