Maatregelen honden en parkeren

In het rode gebied rechtsboven geldt straks een aanlijnplicht voor honden (beeld: Amsterdamse Bos)

Na anderhalf jaar is de kogel door de kerk. Na participatie met bezoekers van
het Amsterdamse Bos heeft het Bos besloten tot een aanlijnplicht voor honden
in het hoofdentreegebied. Om precies te zijn gaat het om het gebied vanaf de
entree bij de Bosbaan tot aan het Klein Kinderbad, het gebied ten noorden van
de Bosbaan en het gebied rondom het Sportpark. Op het kaartje zijn het de rode
en rood gearceerde gebieden. Het zijn de drukste gebieden. Voor het overige
blijft het Bos losloopgebied, dus ook bij de ingang van het parkeerterrein van
Hurley, ten westen van het Klein Kinderbad en de Arena. In de gele gebieden op
het kaartje is een aanlijnplicht van mei tot oktober, maar dat was al zo. De
uitbreiding gaat in per 1 mei.
Een andere maatregel betreft de parkeerplaats bij de hoofdentree. Vanaf
maandag 21 februari tot 1 september vervalt hier het gratis parkeren op
weekdagen, van 9 tot 19 uur. Het tarief is 2,50 per uur. Het is een proef waarmee
het Bos wil onderzoeken hoe de autogebruiker zou kunnen meebetalen aan het
beheer en het onderhoud. Na evaluatie bekijkt de gemeente of een vergoeding
voor autogebruik ook op andere parkeerplaatsen kan worden ingevoerd. Het Bos
heeft een structureel tekort aan geld voor beheer en onderhoud, vandaar deze
maatregel. Ook wordt bekeken hoe op andere manieren geld kan worden
gegenereerd.