Het Nationaal Dachau Monument

Het Dachau Monument na de herdenking vorig jaar
Het Dachau Monument na de herdenking vorig jaar

Vorige week was de jaarlijkse Dachauherdenking. Het Nationaal Dachau Monument staat aan de Bosbaanweg, schuin tegenover de witte ophaalbrug, en herinnert aan alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Beierse concentratiekamp Dachau zijn omgekomen. Wat u ziet is een leistenen gangpad van 60 meter lang en 2,35 meter breed, met aan weerskanten een taxushaag van drie meter hoog. In het pad zijn de namen van 350 van de grootste concentratiekampen gegraveerd. Tegelijkertijd worden er ook 1138 z.g. buitencommando’s mee herdacht. In het midden liggen de platen iets omhoog, om aan te geven dat in de kampen de bestrating zo slecht mogelijk was, zodat de gevangenen hun gewrichten extra moesten belasten. Het lange pad staat symbool voor de Lagerstrasse in Dachau en de taxushagen drukken de populieren en de prikkeldraadomheining uit waarmee het kamp omheind was en die het gevoel gaven van de wereld afgesloten te zijn.

De Dachauherdenking is altijd eind april
De Dachauherdenking is altijd eind april

Aanvankelijk was het gedenkteken gepland in het Vondelpark, maar protesterende omwonenden verhinderden dit. Bleef over het Amsterdamse Bos, waar het op een mooie plek terecht is gekomen. Het ontwerp is van beeldend kunstenaar Niek Kemps. Op 1 december 1996 vond de onthulling plaats door prins Bernhard. De taxushagen hebben het niet altijd gemakkelijk gehad. Een paar keer is nieuwe drainage aangelegd en in 2004 zijn alle hagen vervangen. De jaarlijkse herdenking door het Nationaal Dachau Comité is altijd op een zaterdag in de buurt van 29 april, de dag van de bevrijding van het kamp Dachau.