Het Groot Amsterdamse Bos

Plannen genoeg rond de Nieuwe Meer
Plannen genoeg rond de Nieuwe Meer

Het gonst van de plannen aan de randen van het Amsterdamse Bos. Van de rand van het Bos in Bovenkerk komt het bericht dat de Sint Urbanuskerk na de brand hoe dan ook weer zal worden opgebouwd. Onlangs berichtten we al over het project Verdi achter de tennisbanen van het Amstelpark (Spa Zuiver) en wat ze van plan zijn tussen de Zuidas en rond de Nieuwe Meer (‘De toekomst van de jachthavens’). In de andere richting van de Nieuwe Meer worden plannen voor een Groot Amsterdamse Bos ontwikkeld. Het gaat om de Oeverlanden aan de overkant van het Bos en de landtong aan het uiteinde van het meer langs de Ringvaart, waar een jachthaven ligt en de kunstenaarskolonie Nieuw en Meer is gevestigd.

Een grasterras op het uiterste puntje van de landtong
Een grasterras op het uiterste puntje van de landtong

Het project heet Gebiedsuitwerking Koers 2025 – Groot Amsterdamse Bos. Experts en betrokken organisaties hebben de gemeente Amsterdam inmiddels gevoed met ideeën en voorstellen voor natuurontwikkeling, sport en recreatie, cultuur en wonen en werken. Ook is een bijeenkomst gehouden met bewoners. In overleg met de wethouders wordt nu gekeken naar de vervolgstappen. Het klinkt mooi – het Groot Amsterdamse Bos – maar gevoelsmatig zullen die nieuwe gebieden nooit bij het Bos horen zoals we het al 84 jaar kennen. Daarvoor is de Nieuwe Meer veel te groot en een brug zal er niet komen.