Het babyboompjesbos

Het beukenbos in de buurt van de Radartoren
Het beukenbos in de buurt van de Radartoren

Tien jaar geleden gingen we met Joop Breedvelt naar zijn favoriete plekken in het Amsterdamse Bos. Een ervan was het beukenbos bij de Radartoren en dan bosinwaarts over een z.g. Volendammer bruggetje aan de rechterkant. ‘Dit benadert een beukenzuilenbos,’ zei Joop. ‘Ik hou van bossen waar je doorheen kunt kijken. Er waaien hier trouwens wel eens bomen om. Als je dan naar boven kijkt, zie je een enorm gat, een patrijspoort naar de hemel.’ En toen begon hij over het babyboompjesbos dat hier vroeger was.
In een poging om Amsterdammers nauwer bij de natuur te betrekken werd in 1974 een actie op touw gezet: ‘baby: boompje: bos’. Bij de Gemeentegiro konden ouders voor 25 gulden een certificaat kopen. De pasgeborene adopteerde daarmee een boom in het Bos, voorzien van een naamplaatje met de geboortedatum. De opbrengsten waren bestemd voor groenvoorzieningen in en rondom de stad. De actie werd na een paar jaar gestaakt. De bomen staan er nog, maar de naamplaatjes zijn in de loop der jaren verdwenen. Helaas is dus niet meer te traceren welke boom bij welk kind hoort.
Misschien een idee om eenzelfde actie nog eens te herhalen bij een volgende nieuwe aanplant.