Het Amsterdamse Bos als erfgoed (2)

De gemeente: het Bos is socialer geworden
De gemeente: het Bos is socialer geworden

In de rubriek ‘Erfgoed van de week’ van de gemeente Amsterdam was onlangs het Amsterdamse Bos aan de beurt. Tachtig jaar geleden, om precies te zijn op 31 maart 1937, besloot de gemeenteraad tot de aanleg van een natuurgebied van bijna 1000 hectare. Vorige week berichtten we over de totstandkoming van het Bos, nu citeren we de gemeente over wat zij vindt hoe het Bos uiteindelijk geworden is. ‘Sinds de voltooiing van het Bos in 1970 heeft het natuurgebied zich in twee tegenovergestelde richtingen ontwikkeld. Dat komt omdat het Bos steeds meer in de stad kwam te liggen, maar ook omdat onze natuuropvatting veranderde. De natuur van het Bos is er niet meer alleen voor het genot van de bezoeker. Het vormt nu een belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen het Gooi en het strand. De beheerders van het Bos doen er ook alles aan om de biodiversiteit te vergroten.

‘Aan de andere kant wordt het gebruik van het gebied steeds gevarieerder. Amsterdammers komen er niet meer alleen om te zonnen, te wandelen of te sporten. Er is nu ook een wellness-centrum, er worden het jaar rond vele festivals en voorstellingen georganiseerd en met de Geitenboerderij en klimpark Fun Forest zijn ook de attracties voor kinderen toegenomen. Het Amsterdamse Bos is daarmee misschien wel socialer en natuurlijker geworden dan de ontwerpers in de jaren ’30 ooit voor mogelijk hadden gehouden.’