Herstel Urbanuskerk kan beginnen

De Urbanuskerk als decor in de winter
De Urbanuskerk als decor in de winter

Meteen in het nieuwe jaar zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de Sint Urbanuskerk, die in september werd getroffen door een grote brand. De parochie, het bisdom en Donatus Verzekeringen zijn het daarover eens geworden. Architectenbureau Verlaan en Bouwstra gaan de werkzaamheden voorbereiden en begeleiden. Het puin in de kerk is verwijderd en het monumentale orgel is afgeschermd. De muren en gewelven zijn met zeilen afgedekt, waardoor verder verval wordt voorkomen. Het dak en de muren worden als eerste hersteld, zodat het gebouw weer wind- en waterdicht zal zijn. Daarna volgen de gewelven. Tegelijkertijd wordt er overlegd over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk en over aanpassingen aan toekomstig, duurzaam gebruik.