Groen licht voor het Bostheater

Nog even en de stoelen in het Bostheater zullen weer bezet zijn.
Nog even en de stoelen in het Bostheater zullen weer bezet zijn.

Een jaar lang zaten de medewerkers van het Bostheater in spanning of ze hun programma’s nog wel zouden kunnen voortzetten. Ondanks een gunstige beoordeling van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten werd de subsidie-aanvraag van het theater afgewezen. De gemeente Amstelveen kwam over de brug, maar die steun zou nooit toereikend zijn. De hoop was gevestigd op de gemeente Amsterdam. In december zou de gemeente er nog eens naar kijken. Na nog eens vier maanden in de wachtkamer kwam eindelijk de verlossende subsidie. We noemen geen bedragen, maar vaststaat dat het Bostheater in ieder geval vier jaar vooruit kan. Ook is een renovatie toegezegd, zij het pas in 2023.

De zomerproducties zijn inmiddels ook voor de komende vier jaar vastgelegd. Deze zomer treedt Toneelgroep Oostpool op, het Internationaal Theater Amsterdam volgt in 2022, Orkater in 2023 en De Warme Winkel in 2024. Deze zomer is er ook een jeugdvoorstelling, het Boslab Theaterfestival en zijn er filmavonden. En niet te vergeten de concerten, maar die van mei en juni zullen door corona moeten worden verplaatst. Goed nieuws dus ook voor de trouwe schare bezoekers.