Fiscale Informatie – ANBI

 

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos

RSIN/fiscaal nummer ANBI 8167.66.526

IBAN NL64 INGB 0005 0560 60

Kamer van Koophandel: 41200886

E-mail: info@vriendenamsterdamsebos.nl

 

MISSIE

Stichting Vrienden Amsterdamse Bos heeft als missie te zorgen dat het Amsterdamse Bos authentiek, open, vrij en voor iedereen toegankelijk blijft. Laagdrempelig en divers. Zonder een lijst van beperkende regels. Wij geloven in flora, fauna, rust, ruimte, stille recreatie en (heel soms) wat reuring. Behouden. Behoeden. Beleven.

 

VISIE

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos wil de diverse belanghebbenden van het Amsterdamse Bos met elkaar verbinden. Van exploitanten en gemeenten tot sporters en hondenwandelaars. Dit doen we door te luisteren, te vragen, te onderzoeken, te financieren en zonodig te onderhandelen. Zodat iedereen in alle vrijheid – met respect voor anderen – van het Bos kan genieten. Verder ondersteunen we educatieve Bos-gerelateerde initiatieven, zoals de expositie in de Boswinkel over Werkkampen in het Bos. We initiëren Bos-vriendelijke projecten, zoals een wandelspeurtocht, vogelexcursies en het jeu-de-boules-spel.

 

BESTUUR 2023