Fiscale Informatie – ANBI

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar.

RSIN/fiscaal nummer ANBI 8167.66.526

Sloterkade 21
1058 HE Amsterdam
Tel. 020-6172735
Email: info@vriendenamsterdamsebos.nl

Doelstelling:

1. De stichting heeft ten doel bij de Amsterdamse bevolking belangstelling en liefde te wekken voor het Amsterdamse Bos, en in het bijzonder voor zijn flora en fauna.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken ondermeer door het aandacht vragen voor excursies van andere in het Bos actieve organisaties, hulp bij het geven van voorlichting (o.a. leskisten voor het bezoekerscentrum), realiseren van publicaties en ondersteunen van activiteiten die flora en fauna in het Amsterdamse Bos in kaart brengt

Beleidsplan: In regelmatige vergadering bespreekt het bestuur de gang van zaken in het Amsterdamse Bos en heeft daarbij o.a. overleg met de directe van het Amsterdamse Bos en belangenverenigingen die een specifieke zorg (festivals in en om het Amsterdamse Bos, geluidsoverlast e.d.) bij het bestuur aankaarten. Zo nodig laat zij zelf onderzoeken uitvoeren naar bepaalde aspecten van overlast of vraagt daarover advies aan deskundigen.

Bestuur:

Paul Blomberg, voorzitter
Jan Ebbinge, secretaris
Simon Blijleven, penningmeester
Kristel Nijssen, publiciteit
Marije Koets, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen renumeratie.

 

pdf-logo
Download hier Rekening van baten en lasten over 2019 in PDF-formaat

 

 

Vrienden van het Amsterdamse Bos word donateur