Fiscale Informatie – ANBI

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos

RSIN/fiscaal nummer ANBI 8167.66.526

IBAN NL64 INGB 0005 0560 60

Kamer van Koophandel: 41200886

Postadres: Vrienden Amsterdamse Bos

Amstelveenseweg 958

1081 JP  Amsterdam

E-mail: info@vriendenamsterdamsebos.nl

 

MISSIE

Stichting Vrienden Amsterdamse Bos heeft als missie te zorgen dat het Amsterdamse Bos authentiek, open, vrij en voor iedereen toegankelijk blijft. Laagdrempelig en divers. Zonder een lijst van beperkende regels. Wij geloven in flora, fauna, rust, ruimte, stille recreatie en (heel soms) wat reuring. Behouden. Behoeden. Beleven.

 

VISIE

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos wil de diverse belanghebbenden van het Amsterdamse Bos met elkaar verbinden. Van exploitanten en gemeenten tot sporters en hondenwandelaars. Dit doen we door te luisteren, te vragen, te onderzoeken, te financieren en zonodig te onderhandelen. Zodat iedereen in alle vrijheid – met respect voor anderen – van het Bos kan genieten. Verder ondersteunen we educatieve Bos-gerelateerde initiatieven, zoals de expositie in de Boswinkel over Werkkampen in het Bos. We initiëren Bos-vriendelijke projecten, zoals een wandelspeurtocht, vogelexcursies en het jeu-de-boules-spel.

 

BESTUUR 2021Vrienden van het Amsterdamse Bos word donateur

Christel Rienks, voorzitter

Jan Ebbinge, lid bestuur

Kristel Nijssen, lid bestuur

Derk-Jan Post, lid bestuur

 

BELEID

Minimaal 20x per jaar bespreekt het bestuur de gang van zaken in en rond het Amsterdamse Bos. Het bestuur Vrienden van het Amsterdamse Bos ontvangt geen renumeratie. De Stichting heeft geen personeelsleden. Voor de complete financiële verantwoording verwijzen wij u naar het jaarverslag.

 

JAARVERSLAG 2022

Voor het jaarverslag 2022 klikt u hier.