Er komt een Voedselbos

Hier komt het Voedselbos. Met de aanleg is inmiddels begonnen.

In een weiland tegenover de Geitenboerderij komt een Voedselbos. De aanleg is
inmiddels begonnen. Er komen eetbare planten en vruchten die van nature in ons
land voorkomen. Het wordt de enige plek in het Amsterdamse Bos waar je mag
wildplukken. Het wandelpad rondom het Voedselbos is openbaar terrein met
ruimte voor wildpluk langs het pad. Vanaf hetzelfde pad zie je het productiebos,
dat niet toegankelijk is.
Het Voedselbos is ontworpen door kinderen en vrijwilligers, begeleid door
professionals. Het bestaat uit twee delen, met daartussen een strook gras, dat
begrazen zal worden door geiten en soms koeien. Deze combinatie van dierlijke
begrazing en akkerbouw stimuleert de wortelgroei en verbetert de
bodemstructuur. De aanplant geschiedt van november tot eind december.
Het Voedselbos is onderdeel van de Voedselstrategie van Amsterdam.