Een speciale fietsroute door het Bos

Uit de auto, op de fiets
Uit de auto, op de fiets

De gemeente Amsterdam is het Amsterdamse Bos goed gezind. Kortgeleden is voor 6 ton geïnvesteerd in verbetering van paden en nu stelt de gemeente zich voor 8,1 miljoen euro garant voor een verbeterde fietsroute naar Amstelveen door het Bos. Het gaat om de z.g. Sportas, die loopt van het Olympisch Stadion tot en met de hockeyvelden op het Sportpark. Aanvankelijk waren er twee varianten: 1. een nieuw fietspad in het Bos langs de Hoornsloot en 2. een route dóór het Bos. De Hoornsloot is de vaart die loopt tussen de huizen aan de Amstelveenseweg en de Museumtramlijn. Ruim 250 bewoners uit dat gebied tekenden protest aan tegen de variant in hun achtertuin. De gemeenteraad heeft nu de voorkeur uitgesproken voor de route door het Bos. Die heeft minder gevolgen voor de natuur en kost minder. Op 30 januari is er een inspraakbijeenkomst in Grand Café de Bosbaan, van 16 tot 17.30 uur en van 19 tot 20.30 uur. Naar verwachting neemt de raad in juni een definitief besluit over de fietsroute.

De gemeente constateert dat het aan de zuidkant van Amsterdam steeds drukker wordt met auto’s en dat de fiets een goed alternatief is. Het is aantrekkelijk om daarbij openbaar groen en water te betrekken.