Een reddende engel (boswachter)

De boswachter baant zich een weg naar de reiger
De boswachter baant zich een weg naar de reiger

Bij de Wetlands werden we door buitenlandse bezoekers geattendeerd op een reiger die met zijn poot vastzat aan een vislijn. De stakker werd bovendien door kraaien bedreigd. Meteen de Boswinkel gebeld, waarna boswachter Pieter Rust in zijn eentje kwam opdraven. Een boot halen zou te lang duren. Hij ontdeed zich van alle ballast – schoenen, sokken, knuppel, pepperspray – en waadde door het water naar de zielenpoot. Hij pakte de reiger vast, maakte de poot vrij en controleerde de vleugels op breuken. Iedereen stond te juichen langs de kant. Hij heeft daarna ook de vislijn uit de bomen verwijderd en ons uitgelegd dat de reiger in shock was, maar dat het goed zou komen. Door de stinkmodder waadde hij tenslotte weer terug. Pieter Rust, wat een held.