Een nieuw bestemmingsplan voor het Bos

Zowel Amstelveen als Amsterdam gaan over het Bos (fotobewerking: Ruud Blok)
Zowel Amstelveen als Amsterdam gaan over het Bos (fotobewerking: Ruud Blok)

Eens in de tien jaar herziet de gemeente Amstelveen de bestemmingsplannen voor het Amsterdamse Bos. Het college van B en W heeft nu het ontwerpbestemmingsplan voor 2018 vrijgegeven. De gemeente schrijft daarbij: ‘Een belangrijk deel van het nieuwe bestemmingsplan is de balans tussen natuur en recreatie goed te bewaken en te beschrijven met oog voor leefbaarheid van de omgeving. Zo is het nieuwe plan aangepast aan het huidige en vastgestelde evenementenbeleid van de gemeente. Alle evenemententerreinen zijn geduid in het plan. Voor evenementen in het Bos is een vergunning nodig, die wordt getoetst aan het bestemmingsplan.
‘Daarnaast heeft het Amsterdamse Bos een cultuurhistorische waarde gekregen. Het oorspronkelijke ontwerp van het Bos is extra beschermd door een aanlegvergunningstelsel. Voor ingrepen die buiten reguliere onderhoudswerkzaamheden vallen en mogelijk het oorspronkelijke ontwerp van het Bos aantasten, moet eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd.’
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 9 november t/m 20 december ter inzage bij de balie Bouwen in het raadhuis van Amstelveen. Gedurende deze periode kan iedereen een z.g. zienswijze indienen. Ook is meer informatie te vinden op www.amstelveen.nl.