Een monument voor Jakoba Mulder

Detail van het monument voor Jakoba Mulder
Detail van het monument voor Jakoba Mulder

Het geniale ontwerp van het Amsterdamse Bos is het werk van Cornelis van Eesteren en Jakoba Mulder. De gemeente Amsterdam had in 1928 de visie van initiator Jac. P. Thijsse overgenomen en besloten het Boschplan aan te leggen. Van Eesteren was hoofdarchitect-stedenbouwkundige van de gemeente en kreeg de opdracht, nauw bijgestaan door Mulder, eveneens stadsarchitect en in bezit van een graad in tuin- en landschapsarchitectuur. Van het hoofdontwerp vulde zij de details in, met variatie als uitgangspunt. Ze werd bekend als ‘de juffrouw van het Bos’.
Jakoba Mulder deed nog veel meer. Ze ontwierp hele woonwijken en was mede-verantwoordelijk voor de inrichting van ruim 600 speelplaatsen. Ook het ontwerp van het Beatrixpark is van haar hand. In de stad is een klein plein naar haar vernoemd, het Ir. Jakoba Mulderplein. Het ligt tussen Artis en de Dapperbuurt. En nu, 30 jaar na haar dood, heeft ze ook een monument gekregen, in het Beatrixpark, dat dit jaar 80 jaar bestaat. Het is een indrukwekkend kunstwerk, getiteld Future Past Glory en gemaakt door Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek. Met 8,50 meter breed en 5,30 meter hoog is het niet over het hoofd te zien. Wij zien niet meteen een gelijkenis met Jakoba Mulder, maar kunstenaars weten zoiets altijd wel uit te leggen. Nog iets. De sculptuur staat aan de rand van het grote grasveld van de hondenontmoetingsplaats. De voorkant staat vlak bij bomen en ook nog eens de hele dag tegen de zon in. Draai het 180 graden en iedere passant kan van verre het fraaie kunstwerk aanschouwen.