Een hotel in het Bos?

Het insectenhotel op het Vogeleiland
Het insectenhotel op het Vogeleiland

Amstelveen overweegt nieuwe hotels te bouwen. Hoewel de plannen nog niet vergevorderd zijn, is er al wel een ‘accommodatiestrategie’. Deze ligt ter inzage in het raadhuis. Tot 2022 wil de stad maximaal 500 kamers toevoegen, verdeeld over 3 à 4 initiatieven. Er wordt vooral in de buurt van de snelweg A9 en de Bosrandweg naar ruimte gezocht, waarbij ook de naam Amsterdamse Bos is gevallen. Wel staat in de visie dat bij nieuwe ontwikkelingen in het Bos rekening dient te worden gehouden met diverse beperkingen, zoals natuurlijke diversiteit, landschappelijke waarden encultuurhistorie.

Een insectenhotel in het Bos in de vorm van de drie Andreaskruizen
Een insectenhotel in het Bos in de vorm van de drie Andreaskruizen

Een hotel in het Bos lijkt ons niet zo’n goed idee. Voordat de touringcars komen, zouden er eerst weer vele bomen moeten worden gekapt en daarvan zijn er voorlopig genoeg gesneuveld. Bovendien is een hotel in het Bos niet nodig. Er zijn al hotels: Hotel Sport Spa Zuiver, het nieuwe Renaissance Hotel in de hoek bij de Bosrandweg, het Steigenberger Hotel langs de Ringvaart en een goed geoutilleerde camping. En er zijn, jawel, twee z.g. insectenhotels, waarvan een op het Vogeleiland, de ander in het zuidelijk deel. Gezien de alarmerende rapporten over het verval van de natuur en de teloorgang van diersoorten en insecten, lijkt het verstandiger om in het Bos meer insectenhotels te bouwen en geen mensenhotel. Toeristen redden zich wel, insecten steeds minder.