Een andere kunstvisie

Een voorbeeld van kunst in het Bos, een paar jaar geleden
Een voorbeeld van kunst in het Bos, een paar jaar geleden

Na een aantal exposities van beeldende kunstenaars in het Bos (gemaakt met hout uit het Bos) is er nu een nieuwe kunstvisie vastgesteld voor de periode 2019-2022. Zo is er in het noorden van het Bos een vaste route aangemerkt voor het plaatsen van nieuwe kunstwerken. Deze route loopt van de Stedenmaagd via de zuidoever van de Nieuwe Meer en de Bosbaan richting het Bostheater. Elke twee jaar wordt een nieuw, permanent kunstwerk toegevoegd. Een kunstcommissie zal een aantal voorstellen beoordelen, waaruit er één wordt gekozen. De kunstenaar van dit voorstel krijgt twee jaar de tijd om zijn werk te realiseren. Elke vier jaar neemt het Bos deel aan een grootstedelijk kunstevenement. Voor de nieuwe kunstobjecten zijn een aantal criteria opgesteld. Zo moet er een wisselwerking zijn met de omgeving: de lucht, het water en het groen, en moet het een multifunctioneel gebruik dienen.
Het gezegde ‘smaken verschillen’ geldt vooral voor kunst. Veel bezoekers zijn niet gediend van kunst in het Bos. De kritiek komt altijd hier op neer: ‘Laat het Bos zoveel mogelijk bos zijn. Waarom zou je er iets aan toevoegen?’ Zij hebben een punt, maar laten we het afwachten. Misschien zit er een parel bij. De Stedenmaagd is dat al.