Drie zones

Natuurbos in de winter
Natuurbos in de winter

In het oorspronkelijke Boschplan zijn de locaties van voorzieningen en beplantingen bewust gekozen om verschillende sferen te scheppen. Om in het bosbeheer de accenten nog eens te benadrukken, worden in het Bos drie zones onderscheiden: 1. het Parkbos – het gebied van de hockeyvelden tot de Bosbaan plus de helft van de Amstelveense kant tot de snelweg A9; 2. het Natuurbos – op de plattegrond gezien de linkerhelft ten zuiden van de Bosbaan en het deel beneden de A9; en 3. de Natuurzone – Polder Meerzicht en de oeverlanden van de Nieuwe Meer en de Amstelveense Poel. In het Parkbos, waarin de meeste voorzieningen liggen (de z.g. activiteiten-as), staat het landschappelijk ontwerp en de recreatie centraal. In het Natuurbos ligt de nadruk meer op natuurbeleving. In beide zones vinden dus verschillende vormen van bosbeheer en dunningen plaats. In de Natuurzone is het beheer gericht op het behoud van de oorspronkelijke veen-, polder- en moerasgebiedjes. Een storm is meestal niet ongunstig, omdat de zwakke plekken dan aan het licht komen. Het bos wordt er sterker van. Het Schinkelbos is pas veel later aangelegd.