Details voor een beter Bos

Rechts van de Hooglanders is een poel ontwikkeld . De Hooglanders komen terug.
Rechts van de Hooglanders is een poel ontwikkeld . De Hooglanders komen terug.

Overal in het Amsterdamse Bos wordt altijd gewerkt aan verbeteringen. Dunningen van bomen en herstel aan paden en bruggen zijn zichtbaar, maar veel werkzaamheden vinden plaats op plekken waar de meeste bezoekers niet komen. Zo is in het zuidelijk deel van het Bos op de z.g. Kleine Poelakker door Hoogheemraadschap Rijnland een ondiepe poel aangebracht met als doel de waterkwaliteit en ecologie in het gebied te verbeteren. Onder het wakend oog van de Sint Urbanuskerk zijn geleidelijke oevers ontstaan die een geschikt leefgebied vormen voor veel planten en dieren, zoals insecten, kikkers, kleine zoogdieren, ringslangen en vissen. De Hooglanders die er graasden, komen terug. Zij zorgen ervoor dat het gebied niet dichtgroeit met bomen en er een afwisselend landschap ontstaat.
Elders worden rond de Bosbaansluis nieuwe zichtlijnen gemaakt volgens het cultuurhistorisch ontwerp van het Bos en worden ook hier poelen aangelegd en kruiden gezaaid. Langs de Nieuwe Meer wordt gewerkt aan natuurvriendelijke oevers en worden de rietlanden bijgewerkt, wat belangrijk is voor moerasvogels en de kwaliteit van het water. Dit zijn nog maar details.
Er gebeurt veel meer ten goede voor het Bos dan voor ons altijd zichtbaar is.