De Vrienden bestaan 65 jaar

Als de flora maar alle kans krijgt. Hier de Kardinaalsmuts op het Vogeleiland.
Als de flora maar alle kans krijgt. Hier de Kardinaalsmuts op het Vogeleiland.

Op 15 april 1954 werd onze Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos opgericht. Initiatiefnemer en eerste voorzitter was Jhr. J.E. van Heemskerck van Beest. Hij was hoofdingenieur en later algemeen directeur van Publieke Werken van de gemeente Amsterdam en volgde eerder de plannen en de totstandkoming van het Bosplan op de voet. Volgens de statuten had (en heeft) de Stichting ten doel bij de Amsterdamse bevolking belangstelling en liefde te wekken voor het Amsterdamse Bos, in het bijzonder zijn flora en fauna. De voorzitters na Van Heemskerck waren J.G. van Marle, Pim Brikkenaar van Dijk en Floris van der Schalk. Laatstgenoemde had voor zijn functie de mooist denkbare locatie: hij woont aan het Bos. In zijn tuin aan de Hoornsloot zijn alle denkbare vogels op bezoek geweest.

Scheidend voorzitter Floris van der Schalk
Scheidend voorzitter Floris van der Schalk

Na 18 jaar neemt Van der Schalk nu afscheid als voorzitter. Hij heeft nog wel een zorg over het Bos. ‘Verhoudingsgewijs wordt weinig geld aan het Bos besteed. Toch zijn er activiteiten waar een sterk gegroeide hoeveelheid (sponsor)geld in omgaat. Zolang dat binnen de perken blijft is dat niet erg, maar zodra dat de overhand neemt gaat dat ten koste van het evenwicht met andere belangrijke waarden in het Bos, waaronder de flora en fauna. Het blijft zoeken naar de juiste balans tussen al die activiteiten: natuur beleven, sporten, recreatie en evenementen.’ Hij heeft ook een wens: ‘Met de verbreding van de A9 hoop ik dat er geluidschermen komen die het lawaai en de licht- en zichtvervuiling belangrijk inperken.’
Floris van der Schalk is als voorzitter opgevolgd door Paul Blomberg. De overige bestuursleden zijn Simon Blijleven, Jan Ebbinge en Kristel Nijssen. Op naar de 75 jaar, met hopelijk veel nieuwe donateurs die dit mogelijk kunnen maken.