De toekomst van de jachthavens

Blijven de jachthavens naast het Bos intact?
Blijven de jachthavens naast het Bos intact?

De jachthavens achter de tennisbanen van het Amstelpark horen niet bij het Amsterdamse Bos, ze schampen er tegenaan. Ze zijn onze buren en als zodanig heeft ook het Bos er belang bij met wat er in het gebied gaat gebeuren. Tussen de Zuidas en de Nieuwe Meer bouwt Amsterdam aan de toekomst. Er komen 1200 tot 1800 woningen, groenvoorzieningen, sportfaciliteiten en kantoren die het gebied blijvend zullen veranderen. Het project heet ‘Verdi’ en is de plek waar het landschap en de stad elkaar ontmoeten, tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos, waar sport en recreatie hand in hand gaan met wonen en werken. Aldus de tekst in een brochure.

De jachthaven bij restaurant Het Bosch
De jachthaven bij restaurant Het Bosch

De jachthavens bij de Nieuwe Meer zijn nu in de beleving van bewoners en gebruikers een ‘besloten’ gebied, waar mensen in alle rust watersport beoefenen. Er ligt volgens de gemeente echter een mooie kans dit gebied beter toegankelijk te maken en uit te breiden met voorzieningen als eet- en picknickplekken, een fietsbrug etc. Hiermee zou Verdi voor veel Amsterdammers een fijne plek kunnen worden, maar de rust en het ‘beslotene’ zal verminderen. Wat is wijsheid? Wordt Verdi een gebied van en voor alle Amsterdammers? Of blijft het de verborgen parel die het nu is? Jachthavens en een recreatiegebied voor iedereen? Of de rustige watersportplek voor ‘stamgasten’?
Inmiddels is een verkenning uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. Ook u mocht uw zienswijze geven door een enquête in te vullen, maar deze is na korte tijd stopgezet.