De Stichting Vrienden zoekt …

Het Bos intact houden …
Het Bos intact houden …

De Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos zoekt betrokken Bosliefhebbers die net als wij vinden dat de authenticiteit van het Bos wordt aangetast door de toenemende pretparkisering en aangescherpte regelgeving (zoals het hondenlosloopbeleid). Behoeden en Behouden is ons motto.

Bent u natuurliefhebber, hardloper, hondenbezitter, fietser, wandelaar, rustzoeker, ouder met kind(eren), of bent u op welke manier dan ook graag in het Amsterdamse Bos, mail ons uw mening of klacht, en eventueel uw alternatieve idee. Mailadres: info@vriendenamsterdamsebos.nl.

Heeft u daarnaast ook tijd en zin om een keer met het bestuur van de Vrienden van gedachten te wisselen en/of mee te denken over de publiciteit en/of marketing van onze Stichting? Mail ons naar bovenstaand adres. Behalve meedenkers en medewerkers hebben we ook plaats voor twee nieuwe bestuursleden.