De laatste loodjes

Twee uitersten van het Bos. Vooraan sneeuwklokjes en daarachter alles wat op werk duidt.

Het ergste leed is geleden. De hele winter kwamen de bezoekers van het
Amsterdamse Bos voor de nodige verrassingen te staan wegens achterstallige
werkzaamheden aan bruggen en paden en het baggeren van de watergangen.
Opeens bleek een pad afgesloten en moest er geïmproviseerd worden, linksaf of
rechtdoor? Maar dan werd een eindje verder aan een brug gewerkt. Je moest
regelmatig van de geplande route afwijken en je afvragen waar je geparkeerde
auto of fiets ook alweer stond. Er stonden kilometers hekken. Het goede nieuws
is dat veel hekken inmiddels zijn weggehaald, zodat veel paden en routes weer
beschikbaar zijn.
Het is wel even wennen en soms ook schrikken hoe sommige omgevingen er nu
uitzien. Paden zijn vaak verbreed en al of niet geasfalteerd. Je zou een
racecircuit kunnen uitzetten voor e-bikes. Ook zijn parallelle paadjes verdwenen
en geofferd aan de natuur. Alleen aan het lange pad vanaf De Boswinkel via het
Klein Kinderbad tot aan de lange lindelaan wordt voorlopig nog gewerkt. Is dat
ook klaar dan is het Bos voor de komende 15 jaar vrij van intensief onderhoud
zoals de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden.