De ijsvogel neemt een vlucht

IJsvogels zijn de parels in het Bos
IJsvogels zijn de parels in het Bos

Het ging over dieren met een abstract uiterlijk. Onder andere werden genoemd mandarijneenden, paradijsvogels, vlinders, kwallen (onder water), inktvissen, zebra’s, pauwen en als fenomeen spreeuwenzwermen en spinnenwebben. Bij veel andere dieren zie je de abstractie pas in close-up, zoals bij de ijsvogel.
Het gaat weer beter met de ijsvogel in het Amsterdamse Bos. Sinds 2013 wordt in het Bos meer broedgelegenheid gecreëerd en met succes. Ze worden vaker gezien en het aantal broedgevallen stijgt. De vorst begin maart 2018 had een zware tol geëist. Als er ijs ligt, kunnen ze geen visjes vangen en sterven ze. Na de vorige zachte winter zit de groei er weer in en zijn er, voor zover precies is na te gaan, 8 nieuwe broedparen vastgesteld tegen 4 in 2018 en 2019. IJsvogels leven in zelf gegraven gangen in omgevallen boomwortels of steile wandjes aan het water. Het Bos zal meer aantrekkelijke plaatsen voor ze maken om te broeden, bijvoorbeeld door bij een rustige oever een stuk walkant af te steken en van gaten te voorzien.