20 juni: code Rood in het Amsterdamse Bos

Het natuurgebied achter het festivalterrein
Het natuurgebied achter het festivalterrein

Woensdag 20 juni wordt in het Amsterdamse Bos de beschaving stopgezet. De gemeente Amsterdam heeft het plan opgevat om die dag op het Land van Bosse, het festivalterrein in het Bos, geluidssystemen voor evenementen en festivals te testen. De bedoeling is dat met de kennis van de uitkomst van de test geluidsoverlast in de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Voor de test zullen vijf velden worden ingericht met per veld een geluidsinstallatie geschikt voor 5000 man. In de omgeving worden dertig meetpunten uitgezet om de decibellen te meten. De meetresultaten worden vervolgens vergeleken.
De herrie begint 20 juni al in de ochtend en zal er niet om liegen. U bent dus gewaarschuwd, vandaar code Rood. Dat uitgerekend het Bos hiervoor wordt uitgekozen, is een dramatische beslissing. Een bos is niet de aangewezen plaats om festivals te houden, met alle overlast vandien. Eind mei is een bezoeker overleden, zijn er boetes uitgegeven voor de verkoop van lachgas en waren er zakkenrollers, los nog van de schade aan de grond en de omringende natuur. Ten tweede, en we citeren Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren: ‘Je gaat zoiets niet in de broedtijd doen.’ Ten derde: achterin het terrein van zes hectare is een z.g. ecologische zone waar bijzondere watervogels broeden en hun habitat hebben. Na een gedoogperiode werd het verboden voor honden en sindskort ook voor mensen. Onmiddellijk achter het dijkje tussen het natuurgebied en het festivalterrein vindt de oorverdovende ‘muziek’ plaats.