420 Hectare aan bomen
420 Hectare aan bomen

Bomen

De bomen vertegenwoordigen maar liefst 420 hectare van het hele Bos. Een bos met zo veel bomen vormt een ingewikkelde leefgemeenschap, waarin alles wat er groeit zijn eigen plaats en functie heeft. Ze zijn er in alle soorten, maten en leeftijden. De oudste boom is een paardenkastanje aan de rand van de Grote Speelweide. [...]

Lindebomen in de winter
Lindebomen in de winter

Welke bomen?

Waterbeheer is van het grootste belang voor de ontwikkeling en bestendiging van een goede bosbodem, zeker in een vochtig polderland dat vier meter onder de zeespiegel ligt. Om de grondwaterstand minimaal een meter onder de oppervlakte te houden, is er voor 300 kilometer aan draineerbuizen aangelegd. De interactie tussen wortels, bodem, bodemvocht en [...]

Iedere winter zijn er z.g. gunningen
Iedere winter zijn er z.g. gunningen

Bomen kappen

Na verloop van jaren zouden bomen elkaar verdringen. Daarom vinden er periodiek zogenaamde dunningen plaats. Door het uitvoeren van dunningen kan het relatief jonge bos zich goed ontwikkelen tot een gezond en oud bos met grote bomen. Door sommige bomen te kappen krijgen de bomen ernaast meer groeiruimte. Hun kroon kan zich verder uitbreiden, [...]

Natuurbos in de winter
Natuurbos in de winter

Drie zones

In het oorspronkelijke Boschplan zijn de locaties van voorzieningen en beplantingen bewust gekozen om verschillende sferen te scheppen. Om in het bosbeheer de accenten nog eens te benadrukken, worden in het Bos drie zones onderscheiden: 1. het Parkbos – het gebied van de hockeyvelden tot de Bosbaan plus de helft van de Amstelveense [...]

De flora gedijt overal in het Bos
De flora gedijt overal in het Bos

Flora

De algemeen bekende planten en bloemen komen verspreid voor in het hele Bos. In Polder Meerzicht staan veel planten uit het aloude veenweidelandschap, alsmede de pinksterbloem en andere typische weidebloemen. In een paar gebieden zijn ook bijzondere exemplaren te vinden, zoals op de oeverlanden langs de Amstelveense Poel. Dankzij het spaarzame grondgebruik aldaar [...]

Paddenstoelen te kust en te keur
Paddenstoelen te kust en te keur

Paddenstoelen

De grondsoort en de bomenvariatie in het Amsterdamse Bos lenen zich goed voor veel verschillende soorten paddenstoelen. Ooit zijn er 500 soorten vastgesteld, waarvan soms al 300 in bepaalde concentraties. Er is geen reden om aan te nemen dat het aantal is verminderd. In juli kan de bekende vliegenzwam al zichtbaar zijn; de [...]

Scroll Up