Bos-jubilea in 2023 (3)

De Radartoren staat nog fier overeind, maar is niet meer in functie.

De Radartoren in het zuidelijk deel van het Bos werd 65 jaar geleden gebouwd.
De grote antenne bovenop fungeerde als communicatie voor het vliegverkeer
rond Schiphol. In 1958 was de omgeving nog kaal. In 2019 waren de bomen
echter te hoog geworden en verloor de Radartoren zijn functie. Dichterbij
Schiphol staat nu een nieuwe toren. De toren in het Bos staat er nog; over een
eventuele nieuwe bestemming wordt al jaren nagedacht.
Hardlopen kun je individueel en ongeorganiseerd doen. Het is dan ook de meest
beoefende sport in het Bos (52%). De wandelpaden zijn alle geschikt voor
hardlopen met uitzondering van de natuurgebieden. Vooral zondagochtend, weer
of geen weer, is de vaste wekelijkse afspraak voor vele bonte groepjes lopers om
te gaan rennen. De eerste officieuze loopgroep was de groep Comello in 1963,
60 jaar geleden. Toen de groep tien jaar bestond werd een route uitgestippeld
van 21 kilometer en 96 meter, de halve marathon. Ook bekend was de Bosploeg,
waarvan de kern werd gevormd door werknemers van Fokker.
Tot slot: de waterhappertjes staan 50 jaar in het Bos.