Bij wie moeten we zijn?

De verwarring in beeld gebracht (Beeld: Ruud Blok)
De verwarring in beeld gebracht (Beeld: Ruud Blok)

Een tijdje geleden werden we door AT5 gevraagd om in een uitzending uit te leggen wat precies de rollen zijn van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen in het Amsterdamse Bos. Aanleiding waren klachten van bewoners van het Jan Toorop Plantsoen over geparkeerde auto’s en geluidsoverlast van de hockeyvelden. Amstelveen verwees ze met hun klachten door naar Amsterdam, waarop Amsterdam zei dat ze bij Amstelveen moesten zijn. We hebben AT5 bedankt voor de eer. Het is veel te ingewikkelde materie, zelfs voor de gemeenten. Het Bos ligt voor 90% op Amstelveens grondgebied. Amstelveen gaat o.a. over de vergunningen voor evenementen, Amsterdam beheert en betaalt het onderhoud.

Drukte bij het pad van het Bloesempark
Drukte bij het pad van het Bloesempark

Amstelveense websites hebben, bij monde van enkele politieke partijen in de gemeenteraad, de afgelopen weken vaak bericht over de belabberde staat van sommige paden in het Bos. Het slechtst eraan toe is het pad langs het Bloesempark. De situatie daar vraagt om ongelukken. Ook andere paden zijn aan vernieuwing toe. We hebben begrepen dat de B en W’s van beide gemeenten inmiddels met elkaar in gesprek zijn, over de paden en over de toekomst van het Bos. Mogelijk rolt er ook een taakverdeling uit die we allemaal begrijpen.
Binnenkort krijgt het naaktrecreatieterrein de Zonneweide een opknapbeurt. Er wordt drainage aangelegd en het meubilair krijgt een beurt. De werkzaamheden duren van half oktober tot en met mei. Misschien dat het pad bij het Bloesempark toch voorrang kan krijgen?