Fiscale Informatie – ANBI

Stichting Vrienden van het Amsterdamse Bos is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar.

RSIN/fiscaal nummer ANBI 8167.66.526

Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam, tel. 020-6172735.

E-mail: info@vriendenamsterdamsebos.nl.

Doelstelling: Erop toezien en ertoe bijdragen dat het Amsterdamse Bos het stadsbos blijft zoals in essentie bedoeld was volgens inspirator Jac. P. Thijsse: een vrij toegankelijke, rustige, groene omgeving met ruimte voor fauna, flora, recreatie en cultuur. Motto: Behoeden/Behouden.

Beleidsplan: In regelmatige vergadering bespreekt het bestuur de gang van zaken. Het heeft daarbij o.a. overleg met het Amsterdamse Bos en belangenverenigingen en donateurs die een specifieke zorg (festivals in en om het Bos, geluidsoverlast e.d.) bij het bestuur aankaarten. Zo nodig laat het zelf onderzoeken uitvoeren naar bepaalde aspecten van overlast of urgentie (kappen van bomen) of vraagt daarover advies aan deskundigen.

Bestuur:
F.H. van der Schalk, voorzitter
J.B. Ebbinge, secretaris
S.J. Blijleven, penningmeester
K.H. Nijssen, publiciteit

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen renumeratie.

pdf-logo
Download hier Rekening van baten en lasten over 2015 in PDF-formaat

 

 

Vrienden van het Amsterdamse Bos word donateur